Det er bred kommunal deltakelse i alle utvalg og arbeidsgrupper.

Kjernetemaet består av:

Kirsti Pedersen, Oslo
Stine Drengsrud Eivindson, Bærum
Kjetil Løyning, Kristiansand
Bjørn-Eivind Berge, Bergen
Inger B. Leigvold, Stavanger
Kari Dalen, Vinje
Terje Jørgensen, Bodø
Eirik Nikolai Arnesen, Legeforeningen
Kjell Aasheim, KS
Heide Slagsvold, KS
Terje Wistner, KS

I forprosjektet:

  • Prosjektstyret: Faste deltakere fra Stavanger, Oslo, Bærum, Kristiansand, Bergen og KS
  • Prosjektstrategi: Faste deltakere fra Oslo, Bergen, Bærum, Stavanger, Bodø, Vinje, Grimstad, Trondheim og KS
  • Løsningsomfang og arkitektur: Temabasert samling med deltakere fra referansekommunegruppene basert på kompetanse

KS-programmet:

  • Saksforberedende utvalg: Faste deltakere fra prosjektstyre, prosjektstrategi og kjerneteam
  • Kjerneteam: 50% frikjøpte deltakere fra Bærum, Oslo, Bergen, Bodø, Vinje, Stavanger og Kristiansand