- Helse- og omsorgstjenesten i kommunene trenger et digitalt løft. For å sikre innbyggerne våre bedre helse- og omsorgstjenester og samtidig gi helsepersonell i kommunene en bedre arbeidshverdag, trenger vi bedre journalverktøy. Derfor er det viktig at vi holder fremdriften i arbeidet. Det at KS nå etablerer et selskap gjør at vi leverer på nettopp dette, sier Vareide.

Lenkeblokk Icon KS etablerer selskap for videre arbeid med felles kommunal journal

Kommune-Norge vil kunne komme inn på eiersiden i det KS-etablerte selskapet på et senere tidspunkt. 

- Det har vært svært krevende for KS å få Akson-selskapet på plass under den pågående pandemihåndteringer. Det er ofte de samme personene som jobber med pandemien som også jobber med Akson, sier Vareide. 

Lenkeblokk Icon Mer om Akson