Akson er forprosjektet som skal gi felles kommunal pasientjournal og samhandlingsløsninger som knytter helse-Norge bedre sammen. Det skal i tillegg tilrettelegge for bedre samhandling med innbygger og de helsetjenesten må samhandle med. KS tok initiativ til diskusjon om veien videre for Akson da flere kommunale ledere var i Oslo for å delta på den nasjonale e-helsekonferansen eHin.

Kan ikke fortsette som i dag

Der fikk de blant andre høre direktør for samfunn og innovasjon i Kristiansand kommune, Wenche P. Dehli. I Kristiansand har de for lengst innsett at vi ikke kan fortsette som i dag.

- Pasientene er lei av å måtte gjenta historien sin. Mange av oss har opplevd at helsetjenesten mangler viktige og helhetlige helseopplysninger, og har også fått kjenne på konsekvensene av dette. I dag må helsepersonell ofte handle uten å ha tilgjengelig informasjon. Da må vi som kommunale ledere stille oss spørsmål om vi kan gjøre noe annerledes og finne løsninger som kan bidra til et tryggere og mer effektive pasientforløp, sier Wenche P. Dehli.

Kristiansand kommune er opptatt av at prosjektet gis god fremdrift og kontinuitet, at kommunale ledere viser vei og engasjerer seg både når det gjelder kostnader og gevinster knyttet til Akson.

Tall viser at det vil bli flere eldre og flere med kompliserte sykdomsbilder.  Det betyr at kommunene må levere flere og mer komplekse helsetjenester, og at sykehus, fastlege og kommuner må samarbeide bedre enn i dag, slik at vi får tryggere pasientforløp.

Kontrollert og stegvis

Når flere aktører skal samhandle om et stå stort prosjekt må det gjøres det nennsomt og klokt. Derfor er KS opptatt av at gjennomføringen skal skje kontrollert og stegvis.

- Vi må bevege oss trinnvis, og dele elefanten opp i mindre biter for å ta ned risiko. Arbeidet med Akson må også sees i sammenheng med andre e-helse initiativ som er underveis. KS jobber for at Akson skal lykkes, og vi har mange med oss på at noe må gjøres, sier direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS Kristin Weidemann Wieland.

Oslo kommune har klare forventinger til involvering og gjennomføring av Akson, og understreket behovet for en trinnvis gjennomføring.

-Et viktig prinsipp som må legges til grunn er at prosjektet må levere stegvis, og vi må vinne erfaringer underveis. I tillegg må vi sikre fleksibilitet og endringsvilje, og samtidig fremme innovasjon og et levende leverandørmarked, sier kommunaldirektør i Oslo kommune Svein Lyngroth.

Samarbeide om felles løsninger

Hverken KS eller Direktoratet for e-helse mener det er rasjonelt at kommunene skal anskaffe hver for seg, når behovene og kravene er de samme. Sammen står kommunene sterkere i dialog med leverandørene.Akson vil bli et felles løft for helse-Norge. Rett informasjon blir tilgjengelig for helsepersonell når de trenger det, noe som vil gi bedre og tryggere helsehjelp.

Lenkeblokk Icon Mer om hva Akson er

Kommuner kan engasjere seg

KS vil besøke alle fylkesvise rådmannsutvalg i løpet av januar 2020 der Akson vil være tema. I tillegg ønsker vi å holde kommuner informert og involvert via månedlige videomøter.  Om din kommune ønsker å delta kan du melde dere på videomøtene via Akson@ks.no