- Møtene har bidratt til informasjonsutveksling og forankring av samarbeidsprosjektets arbeid med løsningsforslaget hos de ulike aktørene. Innspillene tas med i det videre arbeidet med beskrivelse av løsningsforslaget, sier prosjektleder Harald Hjelde.

Involverings- og forankringsarbeidet startet med én til én-dialogmøter med representanter for ulike deler av kunnskapsnæringen (akademia, kunnskapsvirksomheter og offentlig sektor). Formålet var å få en bred vurdering av realismen i skissen til løsningsforslag før rekken av dialogmøter. 

Etter gjennomført kunnskapsbasert dialogmøter, inviterte og gjennomførte prosjektet dialogmøter for å sikre en bredere dialog og involvering med leverandører, kommuner, bruker- og pasientforeninger og fag- og profesjonsorganisasjoner.

I dialogmøte med bruker- og pasientforeninger var følgende invitert/deltok:

 • Funksjonshemmedes fellesforbund (FFO)
 • Kreftforeningen
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Pasientombudene og Forbrukerrådet

I dialogmøte med fag- og profesjonsorganisasjoner var følgende invitert/deltok:

 • Den norske legeforeningen
 • Fagforbundet
 • Farmasøytene
 • Manuellterapi
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund
 • Tannlegeforeningen
 • Apotekforeningen
 • Norsk Ergoterapeutforbund og Fellesorganisasjonen.

Et dialogmøte med leverandørindustrien i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) samlet omlag 100 påmeldte deltakere.

– Nå går vi i gang med neste kapittel i konkretiseringen av Felles kommunal journal, og vi vil gjennomføre flere involverings- og dialogaktiviteter med interessenter fram mot sommeren 2022, forteller prosjektleder Harald Hjelde.