- Behovet for et digitalt verktøy som kan gi god oppfølging av smittede og dem som er i karantene er stort. Med det nye registreringsverktøyet blir smittesporing enklere blant annet fordi smittejegerne får bedre oversikt og kan samarbeide om å spore og følge opp smittede, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

FIKS smittesporingsverktøy (DHIS2) er et registreringsverktøy som øker kvaliteten på smittesporingen og gjør det mulig å holde kontroll på smitten.

Effektivt mot covid-19

- Jeg tror alle kjenner på hvor fint det er å ta hverdagen sakte, men sikkert tilbake. Men for at vi skal beholde kontrollen på smitten, spiller kommunens smittejegere en sentral rolle. De har en svært viktig jobb med å spore smitte, følge opp og ivareta innbyggerne. Frem til nå har kommuner med enkle og delvis uegnede verktøy holdt oversikten slik at smitten ikke skal spre seg, sier Gram.

DHIS2 og er utviklet ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). DHIS2 gjør det lettere å få oversikt over lokale smitteutbrudd, følge opp smittede og innbyggere i karantene, i tillegg blir det enklere for kommuner å rapportere til FHI.

FIKS plattformen

Over 60 land bruker allerede verktøyet som er utviklet med norske bistandspenger. Asker kommune har vært med å teste DHIS2, mens tilpasningen til norske forhold er gjort i samarbeid med Tromsø kommune. Flere risiko- og sikkerhetsvurderinger er gjennomført.  Nå er DHIS2 tilgjengelig for alle landets kommuner gjennom FIKS plattformen som er kommunenes samordningsplattform for digitale fellestjenester.

Lenkeblokk Icon Hvordan komme i gang med FIKS smittesporing

Digital smittesporing

Det er ingen kobling mellom DHIS2 og Smittestopp-appen. DHIS2 er et verktøy for smittesporingsteamene i kommunene for å få oversikt og oppfølging over smittede og innbyggere i karantene. Smittestopp-appen skal varsle brukerne direkte om smitte og gi oversikt over utviklingen av nærkontakter i samfunnet.