Prisen består av to deler:

  • Kommunen betaler 5000 kroner i året for utvikling av DHIS2-plattformen, som tjenesten Fiks smittesporing bygger på. Plattformen utvikles og vedlikeholdes av Universitetet i Oslo.
  • Kommunen betaler i dag 5000 kr pluss to kroner i året per innbygger til KS for drift og forvaltning av tjenesten Fiks smittesporing. Denne prisen reduseres når flere kommuner tar tjenesten i bruk. Beløpet beregnes på nytt hvert kvartal.

 

Beløpet fordeles på 12 måneder, og dere mottar faktura 4 ganger i året (hvert kvartal).