Å spore smitte er viktig for å begrense smitte, i tillegg til å vurdere effekten av smitteverntiltak. I en pandemi som covid-19 er smittesporing et viktig arbeid som er lovfestet gjennom smittevernloven. Leger som har mistanke om smittsom sykdom, skal foreta smittesporing. I praksis har kommunelegen dette ansvaret for å opprette et smittsporingsteam i sin kommune. Fiks smittesporing (DHIS2) er tilpasset covid-19, og utviklet av Universitet i Oslo i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Bakgrunnen for Fiks smittesporing (DHIS2)

Kommunene følger smitteutviklingen tett, og mange kommuner ønsket et elektronisk verktøy for smittesporing. Derfor tok KS sammen med FHI initiativ til å finne en felles løsning. Kommunene Tromsø, Bergen, Asker, Drammen, Åmot, Fredrikstad og Sel har sammen med KS og Folkehelseinstituttet (FHI) vurdert ulike elektroniske løsninger og landet på DHIS2.

Enkel å ta i bruk

Løsningen kan benyttes uavhengig av størrelsen på kommunen og antall bekreftede covid-19-tilfeller. En felles løsning er viktig for å få oversikt hvor det er smitte i samfunnet, slik at data blir samlet inn, systematisert og delt nasjonalt. Løsningen er en webapplikasjon, det betyr at den blir tilgjengelig via en lenke der en logger seg inn via ID-porten.

Lenkeblokk Icon Hvordan komme i gang med Fiks smittesporing (DHIS2)? Lenkeblokk Icon Opplæringsvideoer, samt fra webinar - på YouTube

Hva koster det å ta i bruk digitalt verktøy for smittesporing?

Den årlige kostnaden for hver kommune er 10.000 kroner pluss 2 kroner per innbygger. Kostnaden er knyttet til drift og forvaltning av Fiks smittesporing. Kostnaden fordeles tilsvarende som for andre digitale fellestjenester levert fra KS.  

Har dere spørsmål?

Dere kan ta kontakt ved å sende e-post til smittesporing@ks.no. Vi vil også legge ut løpende informasjon på www.ks.no/smittesporing