På Fiks-plattformen finner dere digitale fellestjenester som alle kommuner og fylkeskommuner kan ta i bruk.

Fiks SvarUt: en tjeneste som gjør det mulig å sende og motta post digitalt.

Fiks min kommune: en portal hvor innbyggerne får tilgang til digitale tjenester fra alle kommunene de har et forhold til, blant annet post, eiendomsinformasjon og byggesaker. 

Fiks digisos: en nasjonal tjeneste hvor innbyggere kan søke digitalt om økonomisk sosialhjelp og få innsyn i egen sak.

Fiks bekymringsmelding: en nasjonal tjeneste som gjør at innbyggere og offentlig ansatte kan sende bekymringsmelding til barnevernet digitalt.

Fiks smittesporing: en tjeneste som hjelper kommunen med å holde oversikt og følge opp personer i karantene og isolasjon. 

Fiks prøvesvar: en tjeneste som gjør det mulig å hente prøvesvar automatisk fra FHI til kommunen.

Fiks klinikermelding: en tjeneste som gjør det mulig å sende MSIS klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller EPJ til MSIS ved FHI.

Fiks vaksine: en tjeneste som gjør det mulig å hente vaksineinformasjon elektronisk fra FHIs SYSVAK register til kommunen.

Fiks innreise: en tjeneste som gjør det mulig å hente informasjon om innreisende elektronisk fra HDIR sitt nasjonale kontrollsenter for innreise, til kommunen.

Fiks innreiseoppfølging: en tjeneste som hjelper kommunen med å holde oversikt over innreisende til egen kommune. 

Fiks kjøretøyregister: en tjeneste som gir tilgang til Statens Vegvesens kjøretøyregister.

Fiks del dokument: en tjeneste som gjør at kommunen og fylkeskommunen kan dele dokumenter på en trygg og sikker måte med innbyggere og virksomheter.

Fiks register: en tjeneste som gir kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret og andre registre som er sentrale i saksbehandling.

Fiks digiorden: et styringsverktøy som hjelper kommunen å drive god informasjonsforvaltning innen digitalisering.

Fiks melding: en tjeneste som gjør det mulig å sende informasjon fra avsender til mottaker gjennom ulike kanaler.

Fiks protokoller:  en fellestjeneste for integrasjonsstandarder på Fiks-plattformen. Tjenesten gjør det mulig å bruke systemer fra forskjellige leverandører på en enkel og standardisert måte.