Lenkeblokk Icon Meld deg på!

Ansvarlig for informasjonssikkerhet på FIKS-plattformen Gøran Breivik gjennomgår følgende tema:

  • Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
  • ROS-analyse
  • Databehandleravtaler
  • Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) grunnprinsipper

Gøran går gjennom hvem som har ansvar for hva og går gjennom noen praktiske eksempler på tilnærming til vurdering av personvernkonsekvenser, risiko og avtaleverk, og ser dette i forhold til sikringstilstand og tiltak basert på NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

Målgruppe for fagdagen er personvernombud, sikkerhetsansvarlige og andre i kommuner og fylkeskommuner med interesse eller behov for en bedre forståelse for ivaretakelsen av informasjonssikkerhet og personvern i FIKS-plattformen.

Når og hvor?


Når: Fredag 15.november 2019
Klokkeslett: 10.00 - 15.00
Sted: Nationaltheateret konferansesenter KS-agenda (Kommunens hus, Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo)


Det er et begrenset antall plasser (maks 30), "førstemann til mølla"-prinsippet gjelder.
Det vil bli servert enkel lunsj.
Pris for deltakelse 850 kr per deltaker.

Lenkeblokk Icon Meld deg på!

 

Har du spørsmål angående arrangementet?

Send en e-post til fiks@ks.no eller Gøran Breivik Goran.Breivik@Transcendentgroup.com