Konferansen er den viktigste møteplassen for alle som arbeider med digitalisering i kommunal sektor, ikke minst ledere.

Lenkeblokk Icon Fortsatt mulig å melde seg på eKommune

– Vi står overfor noen dyptgripende digitale veiskiller – og vi har behov for å bygge kunnskap og danne felles strukturer for at vi sammen skal klare å digitalisere offentlig sektor generelt, og norske kommuner spesielt. eKommune er en viktig mulighet for meg og andre kommunale ledere til å treffes, lære og diskutere hvordan vi skal klare å få til dette løftet, sier Rastad, som skal lede programmet onsdag 16. oktober.

– Vi digitaliserer sammen

Temaene på sesjonen er blant annet kommunenes rolle i digitaliseringen, fellesløsninger og digitalisering som drivkraft for innovasjon. Direktør i KS Kristin Weidemann Wieland kommer for å snakke om felleskommunal utvikling sammen med Astrid Øksenvåg.

-De fleste innbyggertjenestene leveres i dag av norske kommuner og fylkeskommuner. Skal vi fortsette å tilby tjenester av høy kvalitet, må vi utnytte mulighetene teknologien gir oss enda bedre. Vi må gjøre det i fellesskap og i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor for øvrig, sier Wieland, som også er opptatt av konferansen som møteplass.

– eKommune gir en stor mulighet til å se hva andre gjør, vise frem hva en selv gjør, og ikke minst utveksle erfaringer og dele felles utfordringer, sier hun.

Stor interesse

eKommunekonferansen har vokst fra 250 deltakere i 2015 til over 600 i 2019, og interessen er økende. 

– Vi forventer opp mot 600 mennesker, inkludert 40 utstillere, så ikke glem å melde deg på før det er for sent, sier Inger Sørensen, prosjektleder i KS Agenda og leder av prosjektgruppen for eKommune.

Konferansen åpnes 17. oktober og avsluttes til lunsj 18. oktober, men vi tyvstarter altså den 16. oktober med en rekke mini-seminarer og eget lederprogram.