Foto: KF

Å bruke Los for å strukturere informasjonen på kommunale og fylkeskommunale nettsider er et enkelt og i tillegg gratis hjelpemiddel.

Bakgrunn for ny Los-struktur

Det er en stund siden Los-strukturen ble oppdatert, og mange kommuner har savnet en navigasjonsstruktur som er bedre tilpasset de kommunale tjenestene. Nå har KS tatt ansvaret for å bygge og drifte en ny og kommunal Los-struktur. Den bygger på den eksisterende strukturen, men er bedre tilpasset kommunal sektor. 

Hva er Los?

Los kan være både en metadatastruktur for søkeoptimalisering og en menystruktur for navigering.

Som tidligere består strukturen av tre nivåer, hovedkategori, underkategori og emneord. Det er laget en kort beskrivelse til hvert emneord. Kategoriene og emneord finnes på bokmål, nynorsk og engelsk. Beskrivelsene finnes på bokmål og nynorsk. Se eksempel i illustrasjonsbildet til denne artikkelen.

Sammen med prosjekter som Klart språk og kravet om universell utforming vil det bidra til å sette brukeren i sentrum og dermed effektivisere kommunikasjonen og styrke tilliten til det offentlige.

Drift og oppdatering

Oppdatering vil foregå 1–2 ganger i året og i samarbeid med brukere. KF er ansvarlig for oppdateringen og vil være de som tar imot og koordinerer tilbakemeldinger fra brukere.

Prosjektgruppen har bestått av Bergen kommune, Oslo kommune, Trondheim kommune og KF. Spesielt Bergen kommune har bidratt med sin erfaring og kompetanse. Prosjektet har hatt som mål at innbyggere og næring finner rett informasjon og at kommunene får publisert informasjon på en meningsfull måte. Vi håper at den nye Los-strukturen vil være et velkomment bidrag ved publisering av innbyggerinformasjon.

Hent los i maskinlesbart format:
https://los.kf.no/ks

KONTAKT:
los@ks.no