Opplysningene som meldes inn skal brukes til å få oversikt over den epidemiologiske utviklingen inkludert alvorlighetsgrad av pandemien. Dette er viktig for risikovurdering og smittevernstrategi. FHI anbefaler kommunehelsetjenesten å innføre løsningen for alle typer dødsfall.

Løsningen er enkel å ta i bruk og allerede før utbruddet hadde over 400 leger meldt dødsfall elektronisk.

Lenkeblokk Icon Brev fra Folkehelseinstituttet til alle kommuner

Dette må kommunene gjøre

1. IKT-avdelingen i kommunen må gi tilgang til løsningen på Helsenettet

     a. Informasjon om fremgangsmåte (Velg «Teknisk informasjon»)

2. Lege må melde dødsfallet elektronisk.

     a. Dødsfall meldes elektronisk på Helsenettet.

     b. Veiledningen ligger her.

3. Tingrett, politi/lennsmenn, gravferdsbyråer m.fl. skal nå hente opplysninger om at en person er død fra Folkeregisteret, og skal ikke lenger be om papirkopi av dødsmeldingen.

     a. Mer informasjon ligger her.

4. Kommuneoverlege skal ikke lenger motta legemelding om dødsfall og dødsårsak.

Har dere spørsmål?  

Helsefaglige spørsmål kan rettes til FHI: edar@fhi.no

Tekniske spørsmål etter å ha lest teknisk dokumentasjon kan rettes til NHN på telefon 24 20 00 00 eller kundesenter@nhn.no

Andre spørsmål om løsningen rettes til: mfhelse@ehelse.no