Program felles infrastruktur og arkitektur (FIA) bidrar til å bygge en solid, felles grunnmur for å oppnå bedre helse- og omsorgstjenester.

Programmet består av prosjekter innen fire områder:

  • Prosjekter innen samhandling skal redusere bruk av papir og doble rutiner gjennom å standardisere og sørge for enhetlig meldingsutveksling.

  • Prosjekter innen sikkerhetsinfrastruktur skal sørge for enkel og felles pålogging for helsepersonell gjennom å tilby felles sikkerhetsinfrastruktur.

  • Pasientens legemiddelliste skal etablere en felles infrastruktur som gir pasientene og helsepersonell tilgang til legemiddelinformasjon fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.

  • Prosjekter innen arkitekturstyring skal utarbeide prioritert styringsgrunnlag og etablere nasjonal arkitekturstyring i helse- og omsorgssektoren.

Hva gjør KS og kommunesektoren?
KS deltar i styringsgruppa for programmet og prosjektet pasientens legemiddelliste og samarbeider med Direktoratet for e-helse og mange kommuner i utviklingsprosjektet.

Lenkeblokk Icon Les mer om "Program Felles Infrastruktur og Ariktektur"