I forbindelse med den pågående COVID-19-pandemien ber Folkehelseinstituttet (FHI) kommunene om å innføre løsningen raskt. Opplysningene som meldes inn skal brukes til å få oversikt over den epidemiologiske utviklingen inkludert alvorlighetsgrad av pandemien. Dette er viktig for risikovurdering og smittevernstrategi. FHI anbefaler kommunehelsetjenesten å innføre løsningen for alle typer dødsfall. 

Lenkeblokk Icon Les om Folkehelseinstituttets anbefaling til kommunene

Modernisert folkeregister blir tilgjengelig fra 2019 og skal innføres innen 2021. En del av moderniseringen innebærer blant annet at dødsmeldingen skal digitaliseres. Kommunene, ved sykehjemmene, melder inn de fleste dødsfallene i Norge, og er de viktigste produsentene av informasjon til folkeregisteret ved dødsfall. 

Hva gjør KS og kommunesektoren?
KS har etablert prosjektet MF Kommune og delprosjektet MF Kommune – helse, som samarbeider med Direktoratet for e-helse. MF Kommune helse skal bidra til å utvikle digital melding om dødsfall. Prosjektet er i gang med å kartlegge dagens prosess og informasjonsflyt ved melding av dødsfall og dødsårsak.

KS vil også involvere fagpersoner fra kommunene, for å sikre at løsningen er tilpasset sektorens behov. 

Lenkeblokk Icon Les mer om hovedprosjektet til Skatteetaten