KPR skal samle inn og tilgjengeliggjøre oppdaterte og kvalitetssikrede data fra kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante kilder.

Registeret skal gi grunnlag for

  • kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenestene
  • forskning og innovasjon
  • statistikk og helseanalyser
  • planlegging, styring og finansiering  i helse- og omsorgssektoren

KPR skal også bidra til samhandling med spesialisthelsetjenesten og levere data til andre helseregistre.

Hva gjør KS og kommunesektoren?

Lenkeblokk Icon Les mer om kommunalt pasient- og brukerregister