Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. 

Pasientens kjernejournal inneholder informasjon om legemidler, alvorlige allergier og kritiske sykdommer. Man kan også se hvor pasienten har fått behandling tidligere, hvilke helseproblemer pasienten selv har registrert, personalia og kontaktinformasjon til pårørende og fastlege. 

Kjernejournal er innført i hele landet på legevakter, hos fastleger og ved alle sykehus. Kjernejournal vil også ha stor nytte på sykehjem. 

Hva gjør KS og kommunesektoren?
I samarbeid med Direktoratet for e-helse arbeider KS og kommunene for at kjernejournal skal innføres i kommunene som en del av prosjektet Pasientens legemiddelliste.

Lenkeblokk Icon Les mer om kjernejournal