Helsedataprogrammet skal

  • etablere nasjonale tekniske fellesløsninger som gir bedre utnyttelse av helsedata og raskere og sikrere tilgang til persondata

  • utrede og innføre standarder som fører til mer harmoniserte(?) helsedata av høyere kvalitet

  • bidra til å utvikle regelverket for å gi bedre vilkår for forskere og sterkere personvern for befolkningen

  • etablere en plattform for tilgjengeliggjøring og analyse(?) av helsedata som kan brukes av forskere

Hva gjør KS og kommunesektoren?

Lenkeblokk Icon Les mer om "Helsedataprogrammet"