EPJ-løftet består av flere delprosjekter som retter seg mot ulike brukergrupper. Kravene til funksjonalitet baseres på brukernes behov, og løsningene er uavhengig av hvilket journalsystem som brukes.
Delprosjektene er satt i gang for fastleger og avtalespesialister (oppstart høst 2014), fysio- og manuellterapeuter (oppstart høst 2016) og for pleie- og omsorgssektoren (oppstart vinter 2016/2017).

Hva gjør KS og kommunesektoren?

Lenkeblokk Icon Les mer om "EPJ-løftet"