E-resept gir enklere og tryggere håndtering av legemidler, og er en nasjonal løsning som bidrar til økt. pasientsikkerhet gjennom tryggere legemiddelbruk.

En e-resept kan ikke forfalskes og gir bedre oversikt over legemidler i bruk, enklere arbeidsprosesser og raskere saksbehandling. I tillegg kan pasienten se reseptene sine informasjon på helsenorge.no.

Hva gjør KS og kommunesektoren?
KS er involvert i prosjektet til Direktoratet for e-helse i utarbeidelse av ny forskrivningsmodul.

Lenkeblokk Icon Les mer om e-resept