Bilde uten beskrivelse

KS e-komp Nord har fire koordinatorkommuner: Balsfjord, Vågan, Kautokeino og Vefsn. Vefsn kommune leder KS e-komp Nord.

Hver koordinatorkommune har knyttet til seg en eller flere ressurskommuner. Disse skal hjelpe oss å følge opp kommuner i henhold til vårt mandat. De deltar på de nasjonale KS e-komp samlingene. Ressurskommuner får tilskudd fra sin koordinatorkommune ut fra aktivitet.

Det er faste nettverksmøter med kommuner i regionen. Disse vil bli avholdt minimum 4 ganger per år. Til disse møtene vil vi invitere inn våre kontaktpersoner i kommunene. Tema i møtene vil være i henhold til KS e-komp sitt mandat, og det vil være mulig for kommuner å ta opp problemstillinger og dele erfaringer i nettverket. Sammen vil det settes opp felles mål, og en plan for hvordan vi kan nå disse. I tillegg har de enkelte koordinatorer samlinger for «sine» kommuner i etterkant av de større regionale møtene. 

Kontaktpersoner

Koordinator Helgeland: Torolf Slettvoll
Telefon: +47 909 56 373
Epost

Koordinator Nordre Nord : Torolf Slettvoll (inntil videre)

Telefon: +47 909 56 373
Epost

Koordinator Troms og Lofoten: Cecilie Ingebrigtsen
Telefon: +47 941 52 432
Epost

Koordinator Finnmark: Berit Marie Helene Eira
Telefon: +47 920 49 045
Epost