De tre kompetanseorganisasjonene representerer ulike typer organisasjoner og har også organisert arbeidet mot "sine kommuner" noe forskjellig. Eksisterende kunnskap om status i kommunene samt pågående interkommunale IKT-samarbeid har hatt betydning for hvordan koordinatorene ønsket å legge opp arbeidet. Parallelt er det lagt opp til jevnlige møter mellom prosjektkoordinatorene i Region midt og utveksling av materiell.

Kompetanseorganisasjonen har løpende hatt tett samarbeid med RHF/HF-nivået, og forankring, veiledning og nettverksbygging er sentrale element i arbeidet.

Kontaktpersoner

Prosjektkoordinator Sørlige Trøndelag: Trine Hansen
Telefon: +47 952 63 063
Epost

Prosjektkoordinator Nordre Trøndelag: Tone Stigen Okkenhaug
Telefon: +47 404 31 724
Epost

Prosjektkoordinator Møre og Romsdal: Atle Betten
Telefon: +47 992 93 797
Epost