Tilskuddsordningen er del av helseteknologiordningen som forvaltes av Helsedirektoratet, og direktoratet vil samarbeide med KS om ordningen.

- Vi ser frem til et godt samarbeid med direktoratet om denne støtteordningen som for kommunene vil være svært viktig med tanke på å ta i bruk helseteknologi og løse utfordringene på journal- og velferdsteknologiområdet, sier avdelingsdirektør i KS Terje Wistner. 

Lenkeblokk Icon Søk om tilskudd her

Gjelder alle kommuner

Alle kommuner kan søke om støtte. Kommuner kan søke alene eller sammen med andre kommuner og helseforetak. I 2024 gir tilskuddsordningen støtte til anskaffelse, utprøving og innføring av:

  • Velferdsteknologi
  • Digital hjemmeoppfølging
  • Journalløsninger

Tilskuddet skal gå til å ta teknologi i bruk ved å støtte utprøving, anskaffelsesprosess og innføring. Det betyr at det kan innvilges tilskudd til kommuner som ønsker å prøve ut nye samhandlingsområder, prøve ut ny velferdsteknologi og ny journalfunksjonalitet, herunder utprøvinger i felles journalløft for kommunene.

Det blir mer om helsteknologiordningen og felles journalløft for kommuner i et fagwebinar 15. november

Lenkeblokk Icon Fagwebinar 15. november

Les mer om arbeidet med felles journalløft for kommuner.

Lenkeblokk Icon KS viderefører arbeidet med å bedre kommunenes journaler

Tilskuddet skal forvaltes og sees i sammenheng med kommunal sektors arbeid på e-helseområdet. Det betyr at

  • tilskuddsordningen vil støtte oppunder målene for digitalisering i helse- og omsorgssektoren, slik det er beskrevet i nasjonal e-helsestrategi og kommunal sektors ambisjoner på ehelseområdet
  • ordningen sees i sammenheng med pågående arbeid i KS med samordning og koordinering innen digitalisering av helse- og omsorgstjenestene. I 2024 vil tilskudd gis til områdene velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging og journalløsninger

Ler mer om helseteknologiordningen på regjeringen.no og på direktoratets nettsider.

Tilskudd til nettverk

Helseteknologiordningen omfatter også et tilskudd til KS for å drive nettverk som skal støtte innføring av helseteknologi (journalløsninger og velferdsteknologi) i kommunene.