KS har i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) og andre nasjonale myndigheter utviklet løsningener, og det er KS Fiks plattformen som bidrar med å tilgjengeliggjøre data fra nasjonale registre til kommunene. Samarbeidet mellom nasjonale myndigheter og KS har gjort det mulig å utvikle gode digitale løsninger på kort tid. Under er en oversikt over fellesløsningene kommunene kan ta i bruk.

Fiks prøvesvar

Med Fiks prøvesvar deles for første gang data mellom FHI og kommunene. Tjenesten Fiks prøvesvar gjør at kommunen kan få resultater av covid-19-prøver rett inn i smittesporingsløsningen sin. Dermed blir arbeidet med smittesporing i kommunene enklere og mer effektivt.

Fiks prøvesvar er en nasjonal tjeneste tilgjengelig for alle landets kommuner, uavhengig av smittesporingsløsning. Det er leverandørene av smittesporingsløsninger som tilrettelegger funksjonalitet slik tjenesten kan tas i bruk (Pasinfo, Remin, Fiks smittesporing). Per i dag er det 70 kommuner som benytter Fiks smittesporing og som har tatt Fiks prøvesvar i bruk.

Fiks klinikermelding

Med Fiks klinikermelding kan kommunen sende klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ) til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved FHI. Denne løsningen er utviklet i samarbeide mellom KS og FHI. Pr i dag er det 40 kommuner som benytter tjenesten.

Når en person blir bekreftet smittet av covid-19, må helsepersonell i kommunen sende inn en klinikermelding til MSIS, og opplysningene som allerede er hentet inn og registrert i smittesporingsverktøyet kan sendes direkte til MSIS. Kommunene slipper dermed registrering i flere systemer, og FHI får tidlig tilgang til klinikermeldingene. Noe som bidrar til raskere nasjonal oversikt over smittesituasjonen rundt omkring i landet.

Innbyggerlister fra fiks folkeregister

Kommunene har ansvaret for koronavaksinering, og at denne skjer i tråd med nasjonale retningslinjer og prioriteringer. Kommunene har av den grunn hatt behov for å få oversikt over hvem i kommunen som skal få tilbud om vaksine, og i hvilken rekkefølge.

KS har utarbeidet en nettside for oppslag og uttrekk fra Fiks folkeregister. Kommuner som bruker Fiks folkeregister, kan dermed selv hente ut informasjon om innbyggere, basert på alder, som skal vaksineres mot covid-19. Pr i dag er det 190 kommuner som benytter tjenesten.

Fiks vaksine

KS har sammen med FHI utarbeidet Fiks vaksine som gjør det mulig for kommunen å hente vaksineinformasjon elektronisk fra FHIs Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK. SYSVAK-registeret inneholder oversikt over vaksinasjonsstatus for den enkelte innbygger og vaksinasjonsdekningen i landet.

Fiks vaksine er særlig utviklet med tanke på kommuner som har behov for å hente større mengder med informasjon fra SYSVAK.  

Kommunelege må søke FHI om tilgang til vaksinasjonsdata via Fiks Vaksine, med beskrivelse av hvilke data det er behov for og hvorfor. Søknad sendes til: sysvak.data@fhi.no

Innreiseregistrering

For å bedre smittekontrollen, besluttet regjeringen før jul at alle innreisende til Norge skal registrere seg i et digitalt innreiseregister før ankomst til landet. KS er i disse dager i dialog med Helsedirektoratet for å vurdere utvikling av en nasjonal tjeneste for formidling av data fra Innreiseregisteret.