Digiorden er finansiert gjennom finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter (Digifin).

Tilkoblingskostnad for nye kommuner er en engangskostnad og er tilbakebetaling til Digifin:

  • For kommuner under 5 000 innbyggere er prisen 25 000 kr
  • For kommuner mellom 5 000 og 10 000 innbyggere er prisen 40 000 kr
  • For kommuner over 10 000 innbyggere er prisen 60 000 kr

 

Drift- og forvaltningskostnader:

For å dekke løpende årlig drift av løsningen er det beregnet en drift- og forvaltningskostnad for 2021 på 500 kr per måned pluss 0,125 kr per innbygger per måned.