Nettressurser til veiledningen

Tips og råd til deg som veileder

Tips og råd til deg som veileder

Det er forskjell på å selv ha grunnleggende digital kompetanse og å veilede andre i grunnleggende digital kompetanse. Vi har samlet noen enkle tips og råd til deg som veileder.

Ressurser for veiledere

Ressurser for veiledere

På digidel.no finner du ressurser til kurs og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Du kan fritt laste ned, bruke og tilpasse alle ressursene du finner der. Alle ressurser på digidel.no er gratis.

Nettressurser til veiledning fra NAV

Nettressurser til veiledning fra NAV

NAV har utviklet flere veiledningsressurser til sine tjenester. Disse ressursene kan du som veileder benytte som kompetanseheving dersom du vil lære mer om NAVs digitale tjenester og du kan benytte ressursene i veiledningen med innbyggere.

Nettressurser til veiledning fra Skatteetaten

Nettressurser til veiledning fra Skatteetaten

Skatteetaten har utviklet e-læringskurs som gir en enkel innføring i de sentrale elektroniske tjenestene til Skatteetaten. Disse kursene egner seg best som kompetanseheving av veiledere, men kan også brukes i veiledningssituasjonen med innbyggere.

Nettressurser fra nettvett.no

Nettressurser fra nettvett.no

Nettvett.no er et nettsted hvor man finner informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av internett

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede fra Statped

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede fra Statped

Statped har utviklet veiledningsmateriale som er ment for personale som skal veilede synshemmede mennesker i å bruke smarttelefon og nettbrett.

Data detox – øk din digitale bevissthet

Data detox – øk din digitale bevissthet

Buskerud fylkesbibliotek har utarbeidet en norskspråklig versjon av Data Detox Kit som kan benyttes i veiledningstilbud for å snakke om digital bevissthet.

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Delta på kurs og samlinger

Delta på kurs og samlinger

Vil du lære mer om hva klarspråk er, og hvordan din (fylkes)kommune kan jobbe med klarspråk? Kursene passer for deg som ser verdien av klarspråk, og som har lyst til å sette i gang med klarspråksarbeid. Meld deg på kurs i klart språk.

Få hjelp til tjenesteinnovasjon

Få hjelp til tjenesteinnovasjon

Skal din kommune i gang med komplekse prosjekter hvor dere ønsker å samhandle med spesialisthelsetjenesten? Planlegger dere å sette i gang med digital hjemmeoppfølging? Da kan du få hjelp hos InnoMed. Fristen for å søke er 3. september.

Digitale løsninger for bedre kontroll med importsmitte

Digitale løsninger for bedre kontroll med importsmitte

Importsmitte er en av årsakene til at smittetrykket i Norge har gått i bølger. Fiks innreise er en ny tjeneste som vil gjøre det enklere for kommunene å følge opp at personer som kommer til Norge overholder karantenebestemmelser.

KS´ kommentarer til Riksrevisjonens rapport om Èn innbygger – en journal

KS´ kommentarer til Riksrevisjonens rapport om Èn innbygger – en journal

KS er enig i sentrale påpekninger i Riksrevisjonens rapport om Én innbygger - en journal. Spesielt gjelder det stegvis utvikling, prioritering av arbeidet med samhandlingsløsninger og sterkere innflytelse for aktørene.

Nordic Edge Expo 2021

Nordic Edge Expo 2021

Nordic Edge Expo er en av Europas viktigste smartby-konferanser. KS er medarrangør og setter innbyggermedvirkning og utvikling av lokalsamfunn på agendaen. Bli med 20. - 23. september.

Det skal være enkelt å være ny i Norge

Det skal være enkelt å være ny i Norge

Regjeringen og KS er enige om sju livshendelser som skal prioriteres i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester. En av dem er «Ny i Norge», og nå søker KS kommuner som ønsker å bidra i det nasjonale arbeidet.

Les flere artikler

KONTAKT