Nettressurser til veiledningen

Tips og råd til deg som veileder

Tips og råd til deg som veileder

Det er forskjell på å selv ha grunnleggende digital kompetanse og å veilede andre i grunnleggende digital kompetanse. Vi har samlet noen enkle tips og råd til deg som veileder.

Ressurser for veiledere

Ressurser for veiledere

På digidel.no finner du ressurser til kurs og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Du kan fritt laste ned, bruke og tilpasse alle ressursene du finner der. Alle ressurser på digidel.no er gratis.

Nettressurser til veiledning fra NAV

Nettressurser til veiledning fra NAV

NAV har utviklet flere veiledningsressurser til sine tjenester. Disse ressursene kan du som veileder benytte som kompetanseheving dersom du vil lære mer om NAVs digitale tjenester og du kan benytte ressursene i veiledningen med innbyggere.

Nettressurser til veiledning fra Skatteetaten

Nettressurser til veiledning fra Skatteetaten

Skatteetaten har utviklet e-læringskurs som gir en enkel innføring i de sentrale elektroniske tjenestene til Skatteetaten. Disse kursene egner seg best som kompetanseheving av veiledere, men kan også brukes i veiledningssituasjonen med innbyggere.

Nettressurser fra nettvett.no

Nettressurser fra nettvett.no

Nettvett.no er et nettsted hvor man finner informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av internett

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede fra Statped

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede fra Statped

Statped har utviklet veiledningsmateriale som er ment for personale som skal veilede synshemmede mennesker i å bruke smarttelefon og nettbrett.

Data detox – øk din digitale bevissthet

Data detox – øk din digitale bevissthet

Buskerud fylkesbibliotek har utarbeidet en norskspråklig versjon av Data Detox Kit som kan benyttes i veiledningstilbud for å snakke om digital bevissthet.

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Det skal være enkelt å være ny i Norge

Det skal være enkelt å være ny i Norge

Regjeringen og KS er enige om sju livshendelser som skal prioriteres i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester. En av dem er «Ny i Norge», og nå søker KS kommuner som ønsker å bidra i det nasjonale arbeidet.

Digitale løsninger for bedre kontroll med importsmitte

Digitale løsninger for bedre kontroll med importsmitte

Importsmitte er en av årsakene til at smittetrykket i Norge har gått i bølger. Fiks innreise er en ny tjeneste som vil gjøre det enklere for kommunene å følge opp at personer som kommer til Norge overholder karantenebestemmelser.

Bli med på Sikkerhetsdagen

Bli med på Sikkerhetsdagen

Sikker Kommune arrangeres for første gang torsdag 17. juni. I et webinar blir du oppdatert på nye sikkerhetsløsninger, og kan stille Google, Microsoft og Fiks-plattformen spørsmål om det du måtte lure på.

Bærekraftsfredag – Data som grunnlag for bærekraftsarbeid

Bærekraftsfredag – Data som grunnlag for bærekraftsarbeid

Ny måned og ny bærekraftsfredag på trappene. Denne gangen møtes Bærekraftsnettverket for å diskutere hvordan vi bruker data som grunnlag for bærekraftsarbeid, og ikke minst hvordan vi velger gode metoder for å måle lokal status.

Digital kompetanse for minoritetsspråklige

Digital kompetanse for minoritetsspråklige

Hvordan gi opplæring i digital kompetanse til en gruppe som både består av de som aldri har brukt en datamaskin og de som har lang utdanning fra hjemlandet? Nok tid, repetisjon og tilpasset opplæring er viktige stikkord for datakursene «Digital borger».

KS utreder ny organisering av digitale fellestjenester

KS utreder ny organisering av digitale fellestjenester

KS har startet en utredning om ny organisering av digitale fellestjenester. Bakgrunnen er behovet for å styrke gjennomføringskraften på digitaliseringsområdet, og å legge til rette for en framtidsrettet organisering.

Les flere artikler

KONTAKT