-Grunnleggende digital kompetanse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i samfunnet og kunne ta i bruk de tjenestene som det offentlige digitaliserer. Digital kompetanse er viktig for å kunne delta på like vilkår i vårt samfunn, og for å hindre utenforskap, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Mange er godt i gang
Flere kommuner har allerede et fast tilbud for sine innbygger som synes det er vanskelig å bruke digitale tjenester. Til sammen har 105 kommuner fått tilskuddsmidler fra KMD til å opprette veiledningstilbud for sine innbyggere. De som benytter seg av Digihjelpen er først og fremst eldre, personer med ulike funksjonsnedsettelser, innvandrere og yngre brukere som for første gang skal benytte seg av kommunale eller statlige digitale tjenester.

-Norges befolkning er fremoverlente og ivrige brukere av ny teknologi, og de fleste har god nok digital kompetanse til å sende e-post, utføre banktjenester, handle og bestille tjenester på nett. Men når stadig flere servicefunksjoner skjer digitalt, øker risikoen for digitalt utenforskap. Nå inngår regjeringen og KS en ny samarbeidsavtale om Digihjelpen slik at enda flere kommuner kan etablere et lavterskeltilbud for opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter, sier Nikolai Astrup, digitaliseringsminister (H).

Råd og veiledning
Målet med Digihjelpen er å gi råd og veiledning til kommuner som ønsker å hjelpe og veilede innbygger med lav eller ingen digital kompetanse. KS har blant annet utviklet netthåndboken www.digihjelpen.no som skal hjelpe kommuner med å utvikle eller videre utvikle veiledningstilbud til innbyggerne. På disse nettsidene finnes det også en rekke reportasjer fra ulike kommunale veiledningstilbud fra kommuner. som allerede er i gang og et kart hvor kommuner kan registrere sine tilbud.

Lenkeblokk Icon Eksempler fra kommunene

Flere veiledningstilbud
KS samarbeider også tett med Kompetanse Norge, som har utviklet en rekke gratis veiledningsressurser som kommunene fritt kan ta i bruk og tilpasse til lokale forhold. Mange av kurspakkene finnes også på flere språk, som urdu, tigrinja, somali, polsk, engelsk og arabisk. Disse veiledningsressursene og kursene ligger på www.digidel.no

Hva er Digihjelpen?

Et Digihjelpen-tilbud skal være et fast lavterskel veiledningstilbud på et bestemt fysisk sted i kommunen, for eksempel i bibliotek eller servicesentre), hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan komme og få veiledning slik at de kan heve sin grunnleggende digital kompetanse og de kan få hjelp til å benytte ulike digitale tjenester.