DigiHelsestasjon

• Meldingene fra innbyggere kommer direkte inn i den lokale elektroniske pasientjournalen (EPJ) hvor helsesykepleier allerede har sin arbeidsflate. • De tre EPJ-leverandørene for helsestasjonene, CGM, Visma og Infodoc, er tilpasset teknisk og funksjonelt for å kunne samspille med tjenestene på helsenorge.no som innbygger benytter. • Tilsvarende løsninger på helsenorge.no brukes allerede av fastleger, spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenester med DigiHelse.

Så langt har 91 kommuner tatt tjenesten i bruk.

- Erfaringene med bruk så langt er at de ansatte i tjenesten og innbyggerne er fornøyde, sier Jorunn Såtvedt i Lillestrøm kommune.

Sammen med Lill Monica Kirsebom jobber hun som systemforvalter i kommunen. Begge har vært sentrale i kommunens innføring av DigiHelsestasjon.

Gradvis innføring

- Vi startet forsiktig med to helsestasjoner, og fulgte de opp tett før vi rullet på flere av helsestasjonene i kommunen. En forsiktig oppstart fungerte bra for oss.

Kirsebom vil råde andre kommuner til å sette av god tid til opplæring, også i etter at løsningen er tatt i bruk.

- En ny runde med opplæring sammen med leverandør gjorde at de ansatte stilte flere gode spørsmål, og de ble tryggere i bruken av løsningen. I tillegg er det viktig å starte bruken umiddelbart etter opplæring. Det gir en god boost til at alle kommer i gang, sier Kirsebom.

Samarbeid på tvers

DigiHelsestasjon er utviklet gjennom et samarbeid mellom kommunene Oslo, Bergen, Stavanger og Haugesund, KS, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF.

- Vi har planlagt flere aktiviteter til høsten for å måle antall digitale henvendelser. Vi hadde god dialog med vår EPJ-leverandør og oppsett av løsningen gikk greit, sier Jorunn Såtvedt i Lillestrøm kommune.

Hovedformålet med DigiHelsestasjon er å gjøre det sikkert og enklere for innbyggere å ha digital kontakt med helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Flere tjenester vil komme

Løsningen gir gravide, foreldre på vegne av sine barn i alderen 0-12 år samt ungdom fra 16 år tilgang til helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Parallelt med at disse tjenestene rulles ut, jobbes det med videreutvikling rettet mot ungdommer fra 13 år. Ungdom vil etter hvert kunne logge inn i helsenorge-appen med sin Feide-bruker.

Her vil de få informasjon om skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, og bestille time hos helsesykepleier. Ungdomsløsningen av DigiHelsestasjon piloteres på utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler, og blir tilgjengelig nasjonalt i 2023.

Lenkeblokk Icon Mer om DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon er tilgjengelig for bestilling via den enkelte EPJ-leverandør og Norsk helsenett SF.
Les mer om tjenesten, hvordan kommunen bør gå frem for å komme i gang og hva det koster for kommunene på DigiHelsestasjon.