- I dag må bekymringsmeldinger sendes i posten. Med den nye løsningen blir det enkelt å sende bekymringsmelding digitalt på en sikker måte. Dermed sparer både innbyggerne og kommunen tid, sier avdelingsdirektør i KS, Astrid Øksenvåg.

Sikrer sensitive opplysninger

KS har ansvaret for den tekniske utviklingen av løsningen, der blant annet sikkerhet har vært viktig.

- Her er det mange sensitive opplysninger som ikke må komme på avveie. Det er viktig at løsningen er sikker, og vi er trygge på at FIKS-plattformen er godt rustet for å ivareta personvernet og informasjonssikkerheten i løsningen, sier Øksenvåg.

Løsningen består av to deler, en melding for privatpersoner og en for offentlig ansatte. Løsningen implementeres av KS på FIKS-plattformen.

Følger prinsippene for klart språk

Utviklerne samarbeider også med program for klart språk i kommunesektoren, som sørger for at innholdet i meldingen er brukervennlig.

– Vi samarbeider med Bufdir om å lage gode tekster som innbyggerne forstår. Dette blir den første løsningen som følger de nye prinsippene for klart språk i digitale selvbetjeningsløsninger, sier Øksenvåg.

De nye prinsippene er utviklet av KS og Difi sammen med tekstvitere fra NTB Arkitekst og interaksjonsdesignere fra Netlife.

Bekymringsmeldingen skal være klar til å tas i bruk første halvår, og er en del av prosjektet DigiBarnevern.

Flere tjenester på vei

Målet med DigiBarnevern er å forbedre det kommunale barnevernet. Nye digitale løsninger skal sikre raskere og bedre hjelp til barn som trenger det.

De planlagte leveransene i DigiBarnevern er

  • fagsystem
  • innbyggertjenester 
  • barnevernsfaglig kvalitetssystem
  • nasjonal portal for bekymringsmeldinger
  • begreps- og rapporteringsbank 
  • informasjonsmodell og meldingsformater 

Bufdir er ansvarlig for den statlige delen av prosjektet, mens den kommunale delen drives av KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Asker. Innbyggertjenestene i den kommunale delen av prosjektet er støttet av finansieringsordningen Digifin. DigiBarnevern har pågått siden 2016 og skal være ferdig i 2022.