Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.

Hvordan fungerer løsningen?

Løsningen består av to ulike skjema, ett for privat melder og ett for offentlige ansatte.

Brukerne logger seg inn på portalen, fyller ut og sender inn bekymringsmeldingen. Løsningen vil deretter levere bekymringsmeldingen på en eller flere av følgende måter:

  • direkte til kommunens fagsystem (strukturert informasjon)
  • som en manuell nedlastning (ustrukturert informasjon i digital form – PDF)
  • per brevpost

Hvordan komme i gang?

For å ta i bruk løsningen må kommunen inngå en databehandleravtale med KS om bruk av Fiks-plattformen og tjenesten bekymringsmelding. Deretter setter dere enkelt opp tjenesten på forvaltningsiden til Fiks-plattformen. Ta kontakt med oss på fiks@ks.no hvis dere har spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang.