I dag må foreldre dokumentere egen inntekt når de søker om moderasjon i foreldrebetalingen. Det er fordi skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten ikke er digitalt tilgjengelig for kommunene.

- Det er om lag 30 kommunale tjenester som trenger digital tilgang til inntekts- og skatteopplysninger. Arbeidet er krevende, men ved å bruke kommunenes kompetanse og bygge videre på samarbeid mellom stat og kommune har vi lykkes med denne viktige milepælen, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Forenkler saksbehandlingen

Deling av data mellom Skatteetaten og kommuner vil forenkle saksbehandling i kommunene og er del av et større samarbeidsprosjekt mellom stat og kommune.  Barnehage og skolefritidsordning er de første tjenestene i samarbeidsprosjektet som har kommet så langt at det tekniske grensesnittet fra skatteetaten- snart er klart for pilotering og testing.

Vil legge til rette for alle

Piloten har oppstart i slutten av januar 2021 når det tekniske grensesnittet er klar for testing sammen med ressurskommunene. Det er et mål å ha med minst en kommune som ikke bruker en leverandør. I tillegg inviteres de store fagsystemleverandørene for tjenestene med via sine kommunekunder. Målet er at alle kommuner etter hvert skal kunne hente disse opplysningene digitalt.

Klart høsten 2021

Etter pilotperioden vil de kommunene som søker om tilgang få dette. Det tekniske grensesnittet for barnehage og skolefritidsordning vil trolig være tilgjengelig for alle kommuner i løpet av høsten 2021. KS vil se på ulike modeller for hvordan kommunene kan få tilgang til tjenesten via FIKS-plattformen.

Innsiktsarbeidet i ressurskommunene

Innsiktsarbeidet er gjennomført i samarbeid med ressurskommunene Oslo, Stavanger, Skien, Rana, Kongsberg og Kongsbergregionen. De juridiske vurderingene av hjemmel er gjort av Skatteetaten. Ressursgruppens arbeid er oppsummert i en egen sluttrapport og et datasett som kobler det avdekkede behovet med Skatteetatens data. Datasettet er anbefalt av KS` styringsstruktur.

Sluttrapport barnehage og skolefritidsordning

Samarbeid stat og kommune

Som en oppfølging av segmentsansvaravtalen mellom KS og Skatteetaten som ble inngått i juni 2020, har KS og Skatteetaten et samarbeidsprosjekt for deling av opplysninger fra Skatteetatens økosystem som foreløpig er planlagt ut 2023.

Segmentansvaravtalen