Gjennom segmentsamarbeidet mellom KS og Skatteetaten skal vi også se på deling av andre type opplysninger til kommunal sektor. Her kartlegges behovet for digital tilgang til eiendomsskatteopplysninger, og seriøsitetsdokumentasjon