- eKommune er en spennende og viktig møtearena. Vi har samlet tungvektere på den nasjonale digitaliseringsarena som vil dele sine kunnskaper med deg. Men ikke minst er dette et treffpunkt for kommunale toppledere, leverandører, digitaliseringssjefer og andre som jobber tett på innbyggerne med å innfri deres behov og forventninger. Det gir en stor mulighet til å se hva andre gjør, vise frem hva en selv gjør og ikke minst utveksle erfaringer og dele felles utfordringer, sier direktør i KS, Kristin Weidemann Wieland.

I løpet av konferansen vil du kunne velge mellom en rekke parallellsesjoner som går i dybden på enkelttemaer, og i plenum vil temaer som digitalisering innen helse og skole, kunstig intelligens og datasjø, virksomhetsarkitektur og nye fellesprosjekter bli berørt. Det blir også i år et «prosjekttorg» der digitaliseringsprosjekter fra kommuner og fylkeskommuner presenteres.

- I år har vi også et eget tilbud til toppledere 16. oktober. Her vil en lære om hvordan en som leder kan nyttiggjøre seg alt det nye som skjer innen nasjonal digitalisering, sier Weidemann Wieland.

Konferansen åpnes 17. oktober og avsluttes til lunsj 18. oktober, men vi tyvstarter den 16. oktober med en rekke mini-seminarer.

Lenkeblokk Icon Program og påmelding