KS' vedtekter og vedtektene for arbeidsgivervirksomheten regulerer medlemskap samt fullmaktsoverføring til KS som arbeidsgiverorganisasjon.

Ved kommunesammenslåing er det vurdert at det ikke er nødvendig å foreta en utmelding av tidligere kommuner og en innmelding av den nye, fordi det er vurdert at det høyst sannsynlig vil være slik at den nye kommunen vil være bundet av avtaleverk de tidligere kommunene var bundet av ut avtalenes løpetid. Det er likevel vurdert at tilslutnig for ordens skyld bør gjøres formelt, for eksempel ved at Fellesnemd meddeler KS at den nye kommunen ved etablering erstatter tidligere kommuner som medlem av KS og herunder arbeidsgivervirksomheten. 

Det er i den  sammenhengen vi har funnet det riktig og  hensiktsmessig at også skjemaet for tilslutning og fullmaktsoverføringen knyttet til arbeidsgivervirksomheten i KS fylles ut. Det følger av disse at tilslutning skjer skriftlig og på fastsatt skjema.

Se skjema for tilslutning og fullmaktsoverføring nedenfor.