Ny stortingsperiode

Kommunesektoren er helt sentral for å løse de utfordringene vi står overfor. KS presenterer en politikk for framtidens kommunesektor til innbyggernes beste.

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT