Det er særlig en trend som bør vekke bekymring, nemlig en utvikling mot mer polarisering og mindre tillit i samfunnet.
Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Metoden Q-ball

Analysen er gjort ved hjelp av stordataverktøyet Q-ball. Ved å analysere en database på 50 millioner norske nettsteder og 30 millioner poster på sosiale medier, er det mulig å vurdere hvilke trender som forventes å bli viktigere de neste årene. Metoden går ut på å måle frekvensen av bestemte ord som er knyttet til positiv eller negativ holdning.

- I KS er vi i gang med et stort arbeid for å gjøre organisasjonen enda mer relevant og et enda bedre redskap for våre medlemmer i årene som kommer. Vi har kalt det «KS om fem år», sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

I prosjektet bruker KS forskerseminar, medlemsdialog og analyser til å forstå utfordringsbildene som venter kommunesektoren.

- I dette arbeidet trekker vi inn både medlemmer, KS’ egne ansatte, forskere fra flere institusjoner og denne stordataanalysen. Samlet gir dette oss et godt kunnskapsgrunnlag om viktige endringer i det norske samfunnet, sier Helgesen.

Fire trender peker seg ut
Kommunikasjonsbyrået Zynk har på oppdrag fra KS utarbeidet en trendanalyse som gir en pekepinn. Tanken bak er at måten vi kommuniserer med hverandre har en betydning for samfunnets utvikling.

Stordata-analysen kommer frem til at det er fire etablerte trender, som vil vokse betydelig de neste fem årene. Analysen tyder på at:

  • Den politiske og kulturelle polariseringen vil øke. Trenden er sterkest globalt, men den vil også vokse her i Norge.
  • Urbaniseringen vil forsterke seg de neste fem årene er urbaniseringen. Det er en tydelig forventning om at byene henger med på den teknologiske utviklingen og digitaliseringen.
  • Den globale oppvarmingen og klimaendringer er også noe som kommer til å påvirke oss i enda større grad de neste fem årene.
  • Både globalisering, fallende tillit og økt politisk polarisering vil svekke statene.

 

Fakta

  • Analysen er gjort ved hjelp av stordataverktøyet Q-ball.

  • Ved å analysere en database på 50 millioner norske nettsteder og 30 millioner poster på sosiale medier, er det mulig å vurdere hvilke trender som forventes å bli viktigere de neste årene.

  • Metoden går ut på å måle frekvensen av bestemte ord som er knyttet til positiv eller negativ holdning.

Tillit avgjørende for demokratiet 
- Det er særlig en trend som bør vekke bekymring, nemlig en utvikling mot mer polarisering og mindre tillit i samfunnet. Dette er alvorlig fordi nettopp tillit mellom folk, tillit til institusjoner og tillit til det politiske systemet er et av de fremste kjennetegn på et godt fungerende demokrati. Her har Norge og Norden vært i aller fremste rekke, sier Gunn Marit Helgesen.

Tillitsbarometeret som Respons Analyse laget for Arendalsuka i år, viser at innbyggerne vil bruke lokale folkevalgte til å fremme sine interesser.

- Svaret på dette er å utvikle og styrke demokratiet, og særlig det lokale demokratiet. Innbyggerne må oppleve at de blir hørt og hensyntatt. Demokratiske avgjørelser må oppleves forståelig og rettferdig av den enkelte, også de som måtte gå en imot, sier Helgesen.

Hun er bekymret for at flere politikere blir utsatt for sjikane og hets. Hun mener at det er viktig med mest mulig nærhet mellom beslutningstakerne og dem som skal leve med konsekvensene. De som tar beslutninger på innbyggernes vegne må kunne stilles til ansvar for beslutningene.

- Innbyggerne må oppleve en reell mulighet til selv å bli en del av et levende folkestyre, til selv å bli en beslutningstaker. Slik kan vi redusere et opplevd skille mellom oss og dem, mellom styrende og styrte, sier hun.