Råd til kommuner som slår seg sammen

Å slå sammen kommuner er omfattende og tidkrevende. Noen kommuner har allerede vært gjennom prosessen, og kan dele sine erfaringer. Her har vi samlet gode tips og råd om hva dere bør tenke på ved kommunesammenslåing og hvordan dere bør legge opp løpet.

SISTE OM KOMMUNEREFORM

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal konstituere seg etter den nye kommuneloven. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap og fylkesutvalg.

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. KS ønsker tilbakemeldinger innen 27. september.

Noen fakta om nye kommuner fra 2020

Noen fakta om nye kommuner fra 2020

Fra 1. januar 2020 har vi 356 kommuner i Norge mot 422 kommuner i 2019. 109 kommuner slår seg sammen til 42 nye kommuner. Ved utgangen av 2016 hadde Norge 427 kommuner.

Høringssvar – Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

HØRING

Høringssvar – Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

KS støtter ikke regjeringens forslag til endringer i eiendomsskattelovens paragraf 13. Forslaget vil føre til et umulig hastverksarbeid for kommuner som allerede har innrettet seg etter forskrifter gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Kommunestyrene i sammenslåingskommuner skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober. Funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene varer til og med 31. desember. Det reiser spørsmål om hvilket kommunestyre som skal ha ansvar for ulike saker.

En arena for deling og læring

En arena for deling og læring

KS har etablert en digital arena for erfaringsdeling for kommuner og fylkeskommuner som er i sammenslåingsprosesser på KS Læring - en delingsplattform for kommunesektoren.

Les flere artikler

KONTAKT