Råd til kommuner som slår seg sammen

Å slå sammen kommuner er omfattende og tidkrevende. Noen kommuner har allerede vært gjennom prosessen, og kan dele sine erfaringer. Her har vi samlet gode tips og råd om hva dere bør tenke på ved kommunesammenslåing og hvordan dere bør legge opp løpet.

SISTE OM KOMMUNEREFORM

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Kommunestyrene i sammenslåingskommuner skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober. Funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene varer til og med 31. desember. Det reiser spørsmål om hvilket kommunestyre som skal ha ansvar for ulike saker.

En arena for deling og læring

En arena for deling og læring

KS har etablert en digital arena for erfaringsdeling for kommuner og fylkeskommuner som er i sammenslåingsprosesser på KS Læring - en delingsplattform for kommunesektoren.

Webinar: Gode arbeidsprosesser i nye kommuner

Webinar: Gode arbeidsprosesser i nye kommuner

Mange kommuner som slår seg sammen er nå kommet til den viktig fasen hvor visjonene for den nye kommune skal omsettes i nye arbeidsprosesser. Dette kan innebære samordning av eksisterende arbeidsprosesser eller utvikling av nye. Lær mer 10. mai.

Webinar: Forskriftsendringer ved sammenslåing

Webinar: Forskriftsendringer ved sammenslåing

Når nye kommuner og fylkeskommuner etableres fra nyttår, må de ha felles nye forskrifter. Webinaret 16. mai handler om hvordan lokale forskrifter skal fastsettes og formidles og hva som er gode råd for å samordne nye lokale forskrifter.

Webinar: Hvordan måle effekter av kommunesammenslåinger?

Webinar: Hvordan måle effekter av kommunesammenslåinger?

Når kommuner eller fylkeskommuner slås sammen, er målet at det skal gi gevinster. Men hvordan kan kommunesektoren finne ut om målene nås? Vi inviterer til webinar om gevinstrealisering 2. april!

Lokalvalg 2019 –  kommuner som skal slå seg sammen

Lokalvalg 2019 – kommuner som skal slå seg sammen

Høsten 2019 skal omkring 10.000 folkevalgte velges til kommunestyre og fylkesting, mange av disse skal velges til nye kommuner og fylkeskommuner. Fra 1. januar 2020 reduseres 18 fylkeskommuner til 11, og 119 av de nåværende kommuner blir til 47 nye.

Les flere artikler

KONTAKT