Kommunereform

På vegne av kommuner og fylkeskommuner arbeider KS for at endringer i kommunestrukturen bygger på lokale prosesser.

Seminar for nye kommuner

Seminar for nye kommuner

KS arrangerer et erfaringsseminar for nye kommuner onsdag 6. februar og torsdag 7. februar. Det er den siste i rekken for kommuner som slår seg sammen. Konferansen blir direkteoverført.

Råd til kommuner som slår seg sammen

Råd til kommuner som slår seg sammen

Her har vi samlet gode tips og råd om hva dere bør tenke på ved kommunesammenslåing og hvordan dere bør legge opp løpet.

Tilbud til nye kommuner og fylkeskommuner

Tilbud til nye kommuner og fylkeskommuner

Mens debatten raser om regionreformen og kommunereformen, står mange kommuner og fylkeskommuner midt i arbeidet med sammenslåing. Her er noen av KS' tilbud.

Reformteam i KS

Reformteam i KS

KS har etablert et reformteam knyttet til kommune- og regionreformene. Reformteamet skal etablere tilbud til medlemmer som skal slå seg sammen, utfra deres eget behov.

Kommunesammenslåing innebærer etablering av en ny kommune. Nye kommuner må gi samtykke til KS' arbeidsgivervirksomhet.

Mer om kommunereformen

Lokalvalg 2019 –  kommuner som skal slå seg sammen

Lokalvalg 2019 – kommuner som skal slå seg sammen

Høsten 2019 skal omkring 10 000 folkevalgte velges til kommunestyre og fylkesting, mange av disse skal velges til nye kommuner og fylkeskommuner. Fra 1. januar 2020 reduseres 19 fylkeskommuner til 11, og 119 av de nåværende kommuner blir til 47 nye.

Konstituering av kommunestyret og fylkestinget – forholdsvalg

Konstituering av kommunestyret og fylkestinget – forholdsvalg

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal konstituere seg. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap og fylkesutvalg.

Skreddersydd måling av gevinster

Skreddersydd måling av gevinster

For første gang får kommunesektoren et eget verktøy for å måle gevinster av sammenslåinger. Gro Herheim, administrasjonssjef i Norde Follo kommune, er strålende fornøyd fordi verktøyet gjør kommunenes jobb enklere.

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Der kommunestyrer fatter vedtak om å utrede, planlegge eller gjennomføre sammenslåingsprosesser, er det viktig at kommunens rolle som arbeidsgiver ivaretas på en god måte. Vi har laget et eget hefte vi håper kan være til hjelp.

Oppsummering fra workshop om IKT-sammenslåing

Oppsummering fra workshop om IKT-sammenslåing

Gikk du glipp av workshopen KS arrangerte for kommuner og IT-leverandører sammen med Kartverket og Difi i desember 2018? Her finner du opptak, presentasjoner og oppsummering fra 120 engasjerte deltakeres arbeid.

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Der kommunestyrer fatter vedtak om å utrede, planlegge eller gjennomføre sammenslåingsprosesser, er det viktig at kommunens rolle som arbeidsgiver ivaretas på en god måte.

Les flere artikler

KONTAKT