Rapporten Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte presenteres på  webinar 9. februar kl. 12.30.

Du kan følge seminaret her

Program 9.2. kl 12.30 - 14.00

Velkommen. Ved Bjørn Arild Gram

Hatefulle ytringer og trusler mot folkevalgte. Rettslige rammer, rettspraksis og kommunesektorens praksis. Presentasjon av rapporten ved Kirsten Sandberg Natvig, prosjektleder, Ipsos og Jon Wessel-Aas, partner og advokat (H) i Lund & Co.

Kommentarer til rapportens funn og anbefalinger fra:

  • Benedicte Bjørnland, politidirektør
  • Hans Sverre Sjøvold, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste
  • Hans Christian Knudsen, sentralstyremedlem i Sosialistisk ungdom
  • Thor Kleppen Sættem, statssekretær, justisdepartementet
  • Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Om rapporten

Lenkeblokk Icon Folkevalgte må få et bedre vern

Rapporten «Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte - rettslige rammer, rettspraksis og kommunesektorens praksis» omhandler hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte og særskilt en vurdering av deres rettslige vern.

Den viser at det er svært få saker i rettssystemet om hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte, og at de ikke har noen beskyttelse i loven utover hva andre innbyggere har. Det er også store forskjeller mellom hvordan folkevalgte mottas og følges opp – både i egen kommune og av politiet.

Prosjektet er det tredje i rekken hvor KS retter søkelyset mot hat, trusler og sjikane som lokalpolitikere i kommuner og fylkeskommuner utsettes for. En av fire oppgir at det har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. Halvpartene av dem har vurdert å slutte som politiker av den grunn. Innsatsen for å forebygge og håndtere slike situasjoner må gjøres av flere – de politiske partiene, kommunene, den enkelte folkevalgte, mediene og politiet.

Lokale folkevalgtes rettslige vern er av stor betydning, KS mener at lokale folkevalgte må ha samme rettslige vern som nasjonale politikere.