Trusler og hatefulle ytringer truer både demokratiet og ytringsfriheten.
Gunn Marit Helgesen

Under Arendalsuka samlet KS folkevalgte, journalister og eksperter til debatt om hva vi kan gjøre for å skape en god tone i samfunnsdebatten, og unngå at hets og trusler tar overhånd. 

- Vi håper at mange kan la seg inspirere av rådene KS har fått utarbeidet. Vi kan ikke ha det slik at folk ikke tør debattere viktige samfunnsspørsmål. Trusler og hatefulle ytringer truer både demokratiet og ytringsfriheten, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Råd til ulike aktører

Rådene retter seg mot folkevalgte, kommuner, KS, politiske partier, medier og nasjonale myndigheter. De sier hva de ulike aktørene kan gjøre for å forebygge og motvirke forekomsten av hat og trusler i fremtiden. I tillegg gis råd om hvordan de samme aktørene kan håndtere hat og trusler som allerede har forekommet.

Alvorlig omfang

I en tidligere undersøkelse som Ipsos har gjort for KS sier fire av ti lokalpolitikere at de har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. Om lag halvparten av disse har vurdert å slutte som politikere.

- Vi jobber også for å understøtte lokalpolitikere enda bedre, blant annet gjennom vårt Folkevalgtprogram som tilbys alle kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg i hver valgperiode, sa Gunn Marit Helgesen under debatten om tematikken i Arendal onsdag.

Snakket med flere

Til grunn for rådene ligger samtaler og intervjuer med personer som på ulike måter har bidratt med sin innsikt og egne erfaringer. Ipsos har også hentet kunnskap om hva man har gjort i Danmark og Sverige omkring dette.