Prisen ble delt ut på Frivillighetens dag 5. desember av kulturminister Anette Trettebergstuen og nestleder i KS, Sven Tore Løkslid.

- Sømna kommune har jobbet systematisk og målrettet med sin frivillighetspolitikk. Politikken bygger på en omfattende spørreundersøkelse i frivillig sektor og er forankret i innspillprosesser med frivillige lag og foreninger, sa Trettebergstuen.

Til inspirasjon for andre

I tillegg til Sømna, var også Asker og Sandefjord kommune nominert til prisen (nettartikkel). De fikk også heder og ære for sin innsats for å tilrettelegge for frivilligheten.

- Prisen Årets frivillighetskommune ble opprettet av KS og Frivillighet Norge i 2016. Formålet med prisen er å løfte frem kommuner og fylkeskommuner som arbeidet godt med frivillighetspolitikk, sa Sven Tore Løkslid, nestleder i KS' hovedstyre under utdelingen.

Kriteriene som juryen fatter sin beslutning på bygger på samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge (nettartikkel).

- De tre finalistkommunene er alle gode eksempler for andre kommuner og fylkeskommuner som ønsker å utvikle og forankre en frivillighetspolitikk, påpekte generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Juryens begrunnelse

Juryen har bestått av leder og nestleder i KS og generalsekretær og assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge. Juryens leder er Gunn Marit Helgesen. 

I juryens begrunnelse heter det at:
«Sømna kommune har etablert et Frivillighetsforum som arrangeres to ganger per år. Forumet skal bidra til å styrke dialogen med bredden av lag og foreninger og er forankret i frivillighetspolitikken. Frivillighetsforum er en møteplass for å diskutere muligheter og utfordringer for samarbeid, sette relevant tematikk på dagsorden, og avklare forventninger.

I forbindelse med Frivillighetens år ble det tatt et initiativ til et arrangement der alle lag- og foreninger ble invitert med, for å vise frem sine aktiviteter for innbyggerne i kommunen. Alle som ønsket fikk prøve ut ulike aktiviteter for å undersøke om det var noe de kunne tenke seg å være med på. Arrangementet springer ut av samarbeidet i Frivillighetsforumet og er planlagt som en årlig begivenhet der også kommuneledelsen deltar.

Vinneren er en liten kommune, som er avhengig av å spille sammen med lag og foreninger for å kunne tilby alle i innbyggere et godt liv. Dette samspillet har bidratt til å etablere lokale møteplasser og arenaer for samhold, identitet og aktivitet i lokalsamfunnet.»