- For å skape livskraftige og inkluderende lokalsamfunn er samarbeidet med frivilligheten svært viktig, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Under Arendalsuka 2017 signerte hun og Sturla Stålsett fra Frivillighet Norge en ny avtale.

- Plattformen gir oss et viktig rammeverk for økt samarbeid mellom frivilligheten og kommunesektoren, mener styreleder Helgesen.

Samarbeid kommuner og frivillighet 
Mens Frivillighet Norge representerer frivillige organisasjoner på alle områder, representerer KS alle kommuner og fylkeskommuner. Formålet med plattformen er å styrke samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene, og å slå fast noen viktige prinsipper som et slikt samarbeid bør baseres på.

I oppfølgingen av plattformen skal Frivillighet Norge og KS innarbeide felles temarelaterte aktiviteter knyttet til avtalen i sine egne ordinære planer. Det etableres en felles arena i form av jevnlige møter med grunnlag i plattformen.