- Jeg har stor tro på at deltakelse i frivillige lag og foreninger har en stor betydning for at barn og unge. Både fordi de får mulighet til å utvikle seg og ta del i et sosialt fellesskap, men det er også et viktig bidrag for å styrke demokratiet vårt, sa nestleder i KS Bjørn Arild Gram til de 136 deltakerne som på ulikt vis jobber med aktiviteter for barn og unge.

Det er to år siden Gram skrev under Fritidserklæringen på vegne av KS sammen med en rekke andre organisasjoner. Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter – uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon.

KS utlyste deltakelse i kommunenettverk for å sikre  barn og unge muligheten til å delta i organiserte fritidsaktiviteter og lek. KS og Frivillighet Norge samarbeider om oppfølgingen av Fritidserklæringen. Her er en kort introduksjon

Thale Solli Kvernberg fra Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) gav en innføring i verktøyet ALLEMED. Et nyttig dialogverktøy for både kommuner og frivillige organisasjoner. 

En viktig dugnad 
Ordfører i Oslo kommune Marianne Borgen var også tilstede på arrangementet for å ønske velkommen til en viktig dugnad for barn og unge.

- Takk for at dere jobber for å sikre at barn og unge over hele landet får delta på leken. Det bidrar til å skape tilhørighet og inkludering, og det er alt dette som skaper tillit, sa hun.

Kulturminister Trine Skei Grande sendte også en hilsen til alle deltakerne i nettverket:


KS vil arrangere verksteder og møtesteder for kommunene og fylkeskommunene i nettverket frem til 31. mars 2019.

Nettstedet fritid123 
Modum er en av kommunene som er med i nettverket og som allerede har kommet langt i arbeidet med å kartlegge alle organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge. På nettstedet fritid123 har de samlet alle aktiviteter til barn, ungdom, voksne og seniorer i Modum, Krøgsherad og Sigdal.

- Det er to år siden arbeidet med fritid123 startet opp. Da hadde vi oversikt over 180 lag og foreninger i kommunen, men vi hadde ikke fullstendig oversikt over hvilke aktiviteter som fantes, sier kultursjef i  Modum kommune Per Aimar Carlsen.

- Vi jobber mye med ungdomsrådet for å se på ulike ideer. De var tydelig på at vi måtte tilby en elektronisk og enkel løsning etter modell fra Finn.no, forteller han. 

Nå kan de som jobber med barn spørre hva de har lyst til å gjøre i stedet for å være avhengig av informasjon fra nabolaget. På nettstedet kan de finne frem til alt fra ponniridning til skiflyvning.

Modum kommune fikk penger av Kulturdepartementet til prosjektet, som nå er tatt inn i ordinær drift. Frisklivssentralen har ansvaret for å oppdatere kontaktinformasjon en gang i året. Her er innlegget Malin Maurset fra Frisklivssentralen i Modum kommune holdt på nettverkets kick-off. 

Flere gode eksempler

  • Stord kommune har etablert en egen utstyrtsentral BUA Stord, som låner ut sports- og fritidsutstyr til barn og unge helt gratis. BUA Stord er medlem av BUA -  en nasjonal forening som bidrar til at kommuner/lag og foreninger enkelt kan starte opp utstyrssentral på sitt hjemsted.

  • Bydel Alna i Oslo kommune jobber for fritid for alle i samarbeid med Furuset bibliotek og aktivitetssenter. 

  • Arendal kommune tilbyraktivitetskort for barn som vokser opp i familier med lav inntekt. 

  • Åmli kommune får alle barn i 1. til 4. klasse tilbud om gratis fritidsaktiviteter.