Prisen ble delt ut under KS Frivillighetskonferanse 6. desember av statssekretær Gry Haugsbakken i Kulturdepartementet og nestleder i KS, Sven Tore Løksild.

- Moss kommune har jobbet systematisk og målrettet med sin frivillighetspolitikk over flere år. Kommunen har lagt vekt på hvordan kommunen kan være en attraktiv samarbeidspartner for å støtte opp om arbeidet til frivilligheten. Frivillighetspolitikken er utviklet i tett dialog med bredden av frivilligheten, sier statssekretær Gry Haugsbakken.

Eksempler til etterfølgelse

I tillegg til Moss, var også Sømna kommune og Øvre Eiker kommune blant de nominerte. De fikk også heder og ære.

- Prisen Årets frivillighetskommune ble opprettet av KS og Frivillighet Norge i 2016. Formålet med prisen er å løfte frem kommuner og fylkeskommuner som arbeidet godt med frivillighetspolitikk, sa Sven Tore Løkslid, nestleder i KS' hovedstyre under utdelingen.

Kriteriene som juryen fatter sin beslutning på bygger på samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge.

- De tre finalistkommunene er alle gode eksempler for andre kommuner og fylkeskommuner som ønsker å utvikle og forankre en frivillighetspolitikk, påpekte generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Juryens begrunnelse

Juryen har bestått av leder og nestleder i KS og generalsekretær og assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge. Juryens leder er Gunn Marit Helgesen. 

I juryens begrunnelse heter det at:

«Moss kommune har etablert et årlig arrangement som fungerer som en møteplass for alle typer lag og foreninger, kommuneansatte og folkevalgte. Her er det servering, mulighet for å presentere egen organisasjon og få faglig påfyll. Arrangementet er et samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger. 

Moss kommune har et Frivillighetsforum som møtes flere ganger årlig. Forumet ledes av kommunens frivillighetskoordinator og er et samarbeidsorgan og kontaktpunkt for kommune og frivillighet. Frivillighetskoordinatoren skal legge til rette for det store mangfoldet av aktiviteter som drives i regi av frivillig sektor.

Kommunen har også etablert et eget Frivillighetens hus. Huset har mange kontorer, møterom og storkjøkken og skal være en inkluderende møteplass for frivillige lag og foreninger og inspirere til samarbeid og utvikling av aktiviteter. Her har frivillighetskoordinator også sitt kontor.»