Brenner du for lokaldemokrati, har kunnskap om kommunesektoren og er god på å lede prosesser? Da må du lese videre.

I kommune- og fylkestingsvalget i 2023 vil det bli valgt mer enn ti tusen nye folkevalgte, som skal representere innbyggerne de neste fire årene. KS tilbyr folkevalgtprogrammet til alle kommuner og fylkeskommuner. Programmet skal gi nye og erfarne folkevalgte og administrative ledere motivasjon og trygghet i rollene, og hvordan de kan samspille med hverandre og lokalsamfunnet.

Gode prosessveiledere, som kan lede samlingene, er helt avgjørende for et godt program. Nå er vi på jakt etter nye kandidater, som brenner for lokaldemokratiet og har kunnskap om kommuner og fylkeskommuner.

Hva er KS Folkevalgtprogram?

KS Folkevalgtprogram skal bidra til at folkevalgte og administrative ledere reflekterer over og diskuterer egne roller. Samspillet mellom de folkevalgte, administrasjonen og innbyggerne står helt sentralt i programmet.

For neste periode, 2023 – 2027 skal vi fornye det faglige stoffet, og det pedagogiske og metodiske. Det faglige fundamentet for programmet vil foreligge i en revidert utgave av boka Tillit. Vi vil i tillegg tilby korte artikler, filmer, refleksjonsopplegg og case.

Lenkeblokk Icon Les mer om KS Folkevalgtprogram

Kvalifikasjoner og egenskaper

Som prosessleder må du ha: 

  • kunnskap om og erfaring fra kommunesektoren
  • innsikt i kommunesektorens rammebetingelser og utfordringer
  • god forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
  • erfaring med å bruke digitale verktøy

Vi legger også vekt på at du:

  • skal kunne lede lærings- og utviklingsprosesser i større forsamlinger
  • har evnen til å forstå ulike perspektiver og trives med å stå i krevende diskusjoner 
  • kan skape tillit hos folkevalgte og administrasjon 
  • er tilpasningsdyktig i ulike situasjoner og miljøer
  • har et stort engasjement for lokaldemokratiet
  • er komfortabel med å representere KS og målbære KS’ budskap

Er du interessert?

Ta kontakt med leder av KS Folkevalgtprogram, Dag-Henrik Sandbakken, innen 15. september!