Karl Johan Engelhart Olsen er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram og vært med siden 2011. Han er utdannet innen økonomi og ledelse ved Norges Kommunal og Sosialhøyskole og senere ved NHH og BI. Han har rikelig med erfaring med seg. Blant annet 17 år som rådmann, fra 1994 til 2011. Han har også 40 års arbeidserfaring gjennom ulike kommunale stillinger. Han har vært økonomisjef og plansjef og avdelingsleder teknisk etat. 


Foto: KS

Kontaktinformasjon

Telefon: 406 10 512

E-post: karl.jeo@online.no