Brit Nilsson Edland er ny prosessveileder KS Folketvalgtprogram. Hun er utdannet vernepleier, i tillegg har hun utdanning innen ledelse og administrasjon fra Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet som helse og sosialsjef, og som kommunalsjef for tjenesteutvikling i Sola kommune. Fra 2001 til 2017 var hun rådmann i Time kommune. 


Foto: KS

Kontaktinformasjon

Telefon: 48 12 16 55

E-post: Brit.edland@gmail.com