Ivar Skei er en erfaren prosessveileder. Han kjenner Kommune-Norge godt. Ivar er utdannet lektor og har undervist i fagene norsk, tysk og historie. Han har vært aktiv kommunestyrepolitiker i Klæbu kommune i 32 år derav 16 år som ordfører. 


Foto: KS

Ivar Skei

Telefon: +47 922 53 420

E-post: ivaskei@online.no