Hans Vintervold har vært medlem av Røros kommunestyre siden 2003, og han var ordfører i 12 år, fra 2007 til 2019. Han stilte ikke til gjenvalgt i 2019, og jobber nå i 60% stilling for Rørosbanken. Hans er inne i sin første periode som prosessveileder for KS Folkvelagtprogram.

Han har utdanning innen agronomi, bank og forsikring. Vintervold har yrkesbakgrunn som bank- og forsikringsrådgiver i Fokus Bank, Forenede Forsikring, Gjensidige Forsikring og RørosBanken. I sistnevnte har han også vært leder for Osloavdelingen.

Foto: KS

Hans Vintervold

Telefon: +47  482 76 054

E-post: hans.vintervold@roros.net