Sonja Alice Steen er  er ny prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Hun har vært fylkesordfører i Nordland siden 2011. Hun har også vært fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune og jobbet for Arbeiderpartiet og Salten regionråd. Hun har utdanning innen pedagogikk og informasjonsledelse fra Høgskolen i Bodø, adminstrasjon og ledelse fra Høgskolen i Telemark, og Universitetet i Tromsø. Steen har hatt ulike politiske verv. Hun har vært leder i stiftelsen Narviksenteret siden juni 2018.