Maritta Ohrstrand er erfaren prosessveileder. Hun var også prosessveileder i KS Folkevalgtprogram fra 2007-11 og 2011-2015. Maritta er utdannet lærer og spesialpedagog. Hun har også utdanning innen administrasjon og ledelse. Hun hatt flere stillinger i utdanningssystemet i offentlig sektor. Maritta har vært lærer, pedagogisk konsulent, skolesjef og rektor. 

Maritta har også bekledd ulike kommunale verv siden 1975. Hun var ordfører i Frei kommune i åtte år og varaordfører i Kristiansund i fire år. Hun har også vært styreleder i KS Møre og Romsdal i 2 perioder samt medlem av KS hovedstyre en periode. 


Foto: KS

Maritta Ohrstrand

Telefon: +47 909 50 544

E-post: mohrstra@online.no